Fearsteve - lam bang cap 3 http://fearsteve.com/story.php?title=lam-bang-cap-3 Làm bằng cấp 3 có học bạ giá rẻ, phôi gốc được làm trên chất liệu chuẩn của sở giáo dục. Tem chuẩn 7 màu 6 cánh, con dấu được đóng trực tiếp bằng tay, chất lượng chuẩn không cần chỉnh. Sat, 11 May 2019 08:40:12 UTC en