Register | Login

Đeo tai nghe nhiều dễ ảnh hưởng đến thính lực. Nếu đeo tai nghe không đúng cách bạn đang trực tiếp hủy hoại đôi tai của mình đó. Vậy làm thế nào để vừa sử dụng tai nghe để tận hưởng âm nhạc vừa không gây hại cho tai?

Hãy giảm âm lượng tai nghe bluetooth mức vừa phải

Thói qu

Who Voted for this StoryFearsteve is an open source web content management system that lets you easily, access stories, News.

Username:

Password:

Remember: